انگلیسی با فرندز (بخش ۹)

انگلیسی با فرندز

دراین پست هم مثل پست های قبل قرار است علاوه بر دیدن اسکرین‌شات‌هایی از سریال فرندز که درآن یک اصطلاح انگلیسی روزمره به کاربرده شده، به همراه ترجمه آن و نحوه‌ی استفاده از آن در جمله‌سازی آشنا بشویم. در این دوره آموزشی، متن سریال فرندز را به صورت کامل مورد بررسی قرار داده‌ایم. همراه ما باشید…

فصل سوم – قسمت دوازدهم

متن سریال فرندز pdf

اصطلاح: Goof around

معنی اصطلاح: وقت تلف کردن/ ول چرخیدن

مـثال: .I spent the whole summer just goofing around

دوره های اموزشی برنامه نویسی

ترجـمه: تمام تابستان را به وقت تلف کردن گذراندم.  

آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز

اصطلاح: Piece of cake

معنی اصطـلاح: مثل آب خوردن/ کار بسیار راحت

مثـال:.Today’s exam was a piece of cake for me

ترجمه: امتحان امروز برای من مثل آب خوردن بود.  

فصل سوم – قسمت چهاردهم

آموزش زبان

  اصطلاح: Fall from grace

معنی اصطلاح: از دست دادن اعتبار و آبرو/ از چشم افتادن

مثال: .The king’s fall from grace after agreeing with his enemies

ترجمـه: پادشاه بعد از موافقت با دشمنانش آبروی خود را از دست داد.  

آموزش زبان انگلیسی

اصطلاح: Look for something

معنی اصطـلاح: به دنبال چیزی گشتن

مـثال: ?I’m looking for my glasses. have u seen them

ترجـمه: دارم دنبال عینکم میگردم. تو ندیدی‌اش؟    

متن سریال فرندز pdf

اصطلاح: Get sick of something 

معنی اصطلاح: از چیزی خسته شدن/ چیزی دل را زدن

مثـال: .I got sick of my new shoes so I’m gonna buy a new pair

ترجمـه: کفش هایم دیگر دلم را زده اند میخواهم یک جفت جدید بخرم.  

pdf متن سریال فرندز را می‌توانید از اینجا دانلود کنید:

فصل سوم – قسمت پانزدهم

متن سریال فرندز pdf

اصطلاح: Ground rules

معنی اصطلاح: قوانین اصلی (معمولا برای بازی یا کار گروهی)

مـثال: .As your teacher I have some ground rules for this class

ترجمه: به عنوان معلم شما، من برای این کلاس قوانینی دارم.  

اصطلاحات سریال فرندز

اصطلاح:  Work something out

معنی اصطـلاح: حل و فصل کردن یک مشکل

مثـال: .I hope my parents would work their problems out

ترجمه: امیدوارم والدینم مشکلات‌شان را حل کنند.  

فصل سوم – قسمت شانزدهم

اصطلاحات سریال فرندز

اصطلاح: On board

معنی اصطلاح: موافقت و مشارکت مثال: !Is everyone on board with the new plan? Then let’s get to work

ترجمه: همه با نقشه جدید موافق‌اند؟ پس بریم سراغ کار!  

فصل سوم – قسمت نوزدهم

آموزش زبان با فرندز

اصطلاح: Run out 

معنی اصطـلاح: تمام شدن چیزی/ ته کشیدن چیزی

مـثال: .They returned home from their vacation when their money ran out

ترجمه: وقتی پول‌شان تمام شد از مسافرت‌شان به خانه برگشتند.

فصل سوم – قسمت بیستم

اصطلاحات سریال فرندز

اصطلاح: Pass away

معنی اصطـلاح: فوت کردن

مثال: .My grandfather passed away in peace while asleep

ترجمه: پدربزرگم با آرامش و در خواب فوت کرد.  

زبان انگلیسی با فرندز

  اصطلاح: Caught up in something

معنی اصطـلاح: گیر افتادن/ غرق شدن در چیزی

مثال: .I was so caught up in my work, that I didn’t realize what was happening outside

ترجمه: انقدر در کارم غرق شده بودم که متوجه نشدم بیرون چه اتفاقی دارد می‌افتد.  

اصطلاحات سریال فرندز

اصطلاح: Look forward to something

معنی اصطـلاح: چشم انتظار چیزی بودن/ مشتاق چیزی بودن

مثال: .I’m really looking forward to summer holiday

ترجمه: خیلی مشتاق رسیدن تعطیلات تابستانی هستم. 

امیدوارم که از این آموزش استفاده برده باشید. تا انتهای دوره آموزش متن سریال فرندز همراه ما باشید.

همچنین هر سوال، نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید برای ما بنویسید. 

راستی! تلگرام چ یاب رو برای با خبر شدن از آخرین تخفیف‌ها و دوره‌های آموزشی ما دنبال کنید.

لیسانس مهندسی کامپیوتر 💻| علاقه مند به دیزاین 🎨، فیلم🎬، کتاب 📚و موسیقی 🎵