جریمه عدم ارسال صورتحساب در سامانه مودیان چیست؟

جریمه عدم ارسال صورتحساب در سامانه مودیان موضوعی است که از ابتدای سال ۱۴۰۱ به شدت بین مودیان متداول بود، سازمان امور مالیاتی به جهت نظم دادن مالیات ستانی و همچنین برای اینکه مودیان و صاحبین کسب و کار بیشتری وارد سامانه مودیان شوند، جرائم متفاوتی در نظر گرفته که در ادامه به هر یک از این جرائم به صورت مفصل جرائم خواهیم پرداخت.

 

انواع جرائم سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی

سازمان امور مالیاتی جهت اطمینان از به عضویت در آمدن صاحبین کسب و کارها و اطمنیان از عدم تخلف مودیان جرائمی برای آنها در نظر گرفته است که در صورت عدم هر یک از مواردی که در پائین ذکر خواهیم کرد مشمول جرائمی خواهند بود.

 1. در صورت عدم عضویت یا ثبت نام در سامانه مودیان

 2. تخلف در عدم صدور صورتحساب الکترونیکی به سامانه مودیان

 3. تخلف در تحویل صورتحساب چاپی به سامانه مودیان

 4. در صورت تعطیلی واحد اقتصادی و عدم اعلام این موضوع به سازمان (موقت و دائم)

 5. عدم اعلام شماره حساب

 6. در صورت تغییر شغل و عدم اعلام آن به سازمان امور مالیاتی

در ادامه قصد داریم در مورد هر یک از مورد از تخلف و جرائم آنها صحبت کنیم.جریمه عدم عضویت در سامانه مودیان

با توجه به موارد ذکر شده سازمان برای هر یک از موارد عدم عضویت در سامانه مودیان جرائمی را لحاظ کرده است که در صورت عدم انجام هر یک از موارد زیر جریمه خاصی برای مودیان لحاظ کرده است.

 1. عدم تکمیل عضویت در سامانه مودیان

 2. عدم استفاده از پایانه فروشگاهی

 3. عدم استفاده از حافظه مالیاتی

 4. استفاده از حافظه مالیاتی دیگران

 5. استفاده دیگران از حافظه مالیاتی ما

هر یک از موارد ذکر شده شامل جرائمی معادل ۱۰ درصد از مجموع فروش انجام شده یا ۲۰ میلیون ریال خواهند شد.

دوره های اموزشی برنامه نویسی

در واقع سازمان امور مالیاتی بیان کرده هر کدام از جرائم بیشتر باشد همان را به عنوان جریمه برای مودیان لحاظ خواهد کرد. سازمان امور مالیاتی در بند الف ماده ۳۶ بیان کرده است که افراد ذکر شده به دلیل عدم تکمیل عضویت، اظهارنامه ارزش افزوده خود را هم ارسال نمی کنند این افراد مشمول جریمه ای معادل دو برار مالیات و ازش افزوده پرداختی خواهند شد، این جریمه علاوه بر ۱۰ درصد جریمه می باشد.

علاوه بر جریمه اعلام شده، سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که افراد متخلف از معافیت مالیاتی، نرخ صفر و مشوق ها محروم خواهند شد.

بررسی جرائم سامانه مودیان – مرکز آموزشی (markazeamoozeshi.com)

جریمه عدم ارسال و صدور صورتحساب به سامانه مودیان

مطابق با ماده ۲۲ قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان اگر مودیان از صدور صورتحساب الکترونیکی سرباز بزنند، معادل ۱۰ درصد مبلغ فروششان جریمه خواهند شد جریمه دوم معادل ۲۰ میلیون ریال می باشد، البته این را در نظر بگیرید سازمان امور مالیاتی اعلام کرده است که از بین جریمه های بالا هرکدام بیشتر باشد در نظر گرفته می شود.

همچنین براساس مصوبه سازمان امور مالیاتی مشمولین موظف هستند که در صورت به وجود آمدن مشکل یا حادثه تا پایان همان روز اداری سازمان را باخبر نمایند. همچنین مودیان تا ز مان رفع شدن مشکل می توانند از صورتحساب شمس استفده نمایند.

مودیان موظف هستند به هر نحوی سازمان امور مالیاتی یا شرکت معتمد را مطلع سازند در غیر اینصورت معادل ۱ درصد فروش یا ۱۰ میلیون ریال (هرکدام بیشتر باشد، جریمه خواهند شد.

تحویل ندادن صورتحساب چاپی به خریدار

با توجه به قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مودیان، در صورت تحویل ندادن صورت حساب به خریدار جریمه ای معادل ۲ درصد مبلغ همان صورتحساب یا ۲۰ میلیون ریال هرکدام بیشتر باشد جریمه خواهند شد.

.

عدم اعلام تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد اقتصادی

بر اساس ماده ۱۳ قانون سامانه مودیان در صورتی که به هر دلیل اعم از تعطیلی (موقت یا دائم) و یا انحلال واحد کسب وکار، بهره برداری از پایانه فروشگاهی به طور موقت یا دائم متوقف شود، اشخاص مشمول مکلفند مراتب را ظرف مدت ده روز از توقف بهره برداری از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد مالیاتی اعلام کنند. در صورتی که اشخاص مشمول این موضوع را نادیده بگیرند، براساس ماده ۲۲ قانون سامانه مودیان جریمه‌ای معادل ۱ درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) در نظر گرفته شده است.

تبصره ـ در مواردی که تعطیلی واحد کسبی به حکم مراجع قانونی ذی ربط باشد و یا در موارد قوه قهریه یا بروز حوادث غیرمترقبه که مبتنی بر علل و جهاتی خارج از اراده اشخاص مشمول باشد و بر اثر آن اطلاع به سازمان ممکن نباشد، اشخاص مشمول تا رفع موانع قهریه مذکور از رعایت مهلت زمانی مقرر در این ماده مستثنی هستند.

عدم اعلام تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد اقتصادی

طبق ماده ۱۴ قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، اشخاص مشمولی که نسبت به تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد کسب وکار اقدام می کنند، مکلفند ظرف مدت ده روز تغییرات انجام شده را از طریق کارپوشه خود در سامانه مودیان حسب مورد به سازمان یا شرکت معتمد ارائه دهنده خدمات مالیاتی اعلام نمایند. در صورت عدم اعلام تغییر شغل یا محل فعالیت، تغییر مالکیت یا اجاره واحد اقتصادی جریمه‌ای معادل ۱ درصد مبلغ فروش گزارش نشده یا معادل ۱۰ میلیون ریال (هر یک که بیشتر باشد) در نظر گرفته شده است.

 

جریمه معرفی نکردن شماره حسابهای تجاریجرائم سامانه مودیان که در بند “ب” ماده ۲۲ مشخص شده است، بخشی از آن را به عدم ارسال شماره حسابهای بانکی اختصاص داده است.

طبق این ماده افرادی که شماره حساب خود را در سامانه مودیان اعلام نکند مشمول جریمه ای معادل ۱۰ % جمع فروش یا ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال هر کدام که بیشتر باشه علاوه بر این از معافیت ها و مشوق ها محروم می مانند.

با استفاده از یک دوره کوتاه مدت به تمام قوانین و نحوه ارسال صورتحساب به سامانه مودیان مسلط می شوید.

جرایمی که به عدم ارسال صورتحساب تعلق می گیردجریمه عدم ارسال صورتحساب به سامانه مودیان یکی دیگر از جرائم سامانه مودیان می باشد ،

جریمه عدم ارسال صورتحساب الکترونیکی همچنان معادل ۱۰% جمع فروش یا معادل ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال می باشد، هر کدام که مبلغ بیشتری داشته باشد آن مبلغ به عنوان جریمه عدم ارسال صورتحساب گرفته می شود.

صورتحساب شمس چیست؟

در واقع صورتحساب شمس یک صورتحساب کاغذی می باشد

صورتحساب شمس چیست؟

 

صورتحساب شمس صورتحساب کاغذی می باشد و برای زمانی می باشد که مودیان به دلایلی مثل بروز حادثه یا …….. مجبور می شوند از آن استفاده نمایند.

این صورتحساب توسط سازمان امور مالیاتی طراحی شده است.

و بعد از رفع مشکل مودیان موظف هستند این صورتحساب ها را ثبت نمایند در غیر اینصور جریمه خواهند شد.

جریمه عدم ارسال صورتحساب شمسدر صورتی که مودیان صورتحساب شمس را پس از رفع مشکل ثبت نکنند معادل ۱ % میزان فروش جریمه خواهند شد. 

سخن پایانی

سازمان امور مالیاتی جرائم متعدد و سنگینی را بری مودیان متخلف در نظر گرفته است، برای جلوگیری از این جرائم که ممکن ست قابل بخشیدن نباشند بهتر است به تمامی اطلاعات سامانه مودیان مسلط باشید.

اگر سوالی در زمینه سامانه مودیان دارید می توانید از تیم دکتر مدحج
(مرکز آموزشی ill ) بپرسید تا متخصصین ما هر چه سریعتر پاسخ سوالات شما را بدهند.