انگلیسی با فرندز

انگلیسی با فرندز (بخش ۷)

دراین پست هم مثل پست های قبل قرار است علاوه بر دیدن اسکرین‌شات‌هایی از سریال فرندز که درآن یه اصـطلاح روزمره به کاربرده شده، به همراه ترجمه آن اصطـلاح و نحوه‌ی استفاده از آن در جمله‌سازی آشنا بشویم. همچنین می‌توانید کتاب فرندز را به راحتی دریافت کنید.

هرجا سوالی داشتید، بپرسید در اسرع وقت جواب می‌دهیم. همراه ما باشید…

فصل دوم قسمت نوزدهم

کتاب فرندز

اصطلـاح: Out of the blue

معنی اصطلاح: ناگهانی/ دور از تصور

دوره های اموزشی برنامه نویسی

مـثال: .Symptoms of that disease often appear out of the blue

ترجـمه: نشانه‌های آن بیماری اغلب ناگهانی ظاهر میشوند.  

فصل دوم – قسمت بیست و یکم

کتاب فرندز

اصـطلاح: Once in a blue moon

معنی اصطـلاح: بسیار نادر/ معادل درفارسی= وقت گل نی

مثـال: .Once in a blue moon,buy a fashion magazine, just to see what people are wearing

ترجمه: هر از چند گاهی یک مجله فشن میخرم تا ببینم مردم چه لباس‌هایی میپوشند.  

فصل دوم – قسمت بیست و چهارم

آموزش زبـان

اصطلـاح: Cut it out

معنی اصطلاح: بس کن/ تمامش کن

مثال: !Cut it out, you two – I’m tired of listening to you argue

ترجمـه: شما دوتا، بس کنید–از جر و بحث هایتان خسته شده‌ام!  

آموزش زبان انـگلیسی

اصـطلاح: Be into something/someone

معنی اصطـلاح: به کسی یا چیزی علاقه داشتن

مـثال: .I’m really into jazz music

ترجـمه: من واقعا به موسیقی جاز علاقه‌مندم.    

فرندز

اصطلـاح: Be up and about

معنی اصطلاح: بهبود یافتن و از تخت بیرون آمدن پس از گذراندن یک بیماری

مثـال: .She was off work for a week, but she’s up and about again now

ترجمـه: یک هفته سر کار نرفت ولی حالا دیگر دوباره بهبود یافته است.  

فصل سوم – قسمت اول

دوره آمـوزش زبان انگلیـسی

اصطلـاح: Out on a limb

معنی اصطلاح: خود را به دردسر انداختن/ خود را به هچل انداختن

مـثال: .She’s going out on a limb in criticizing her professor

ترجمه: با انتقاد کردن از استادش خود را به هچل خواهد انداخت.  

کتاب فرندز را می‌توانید از اینجا دانلود کنید:

دوره زبـان انلـگیسی

اصـطلاح: a lot to take

معنی اصطـلاح: کلافه کننده/ طاقت فرسا

مثـال: .I know she’s my friend but she’s just a lot to take

ترجمه: میدانم که اون دوست من است ولی خوب خیلی کلافه کننده است.  

فصل سوم – قسمت دوم

دوره زبان انگلیسی

اصطلـاح: Have had it up to here

معنی اصطلاح: دیگر به اینجایم رسیده است (از عصبانیت یا کلافه بودن)

مثال: !I’ve had it up to here with your lies

ترجمه: با دروغ‌های تو دیگر به اینجایم رسیده است!  

لیست اصطلاحات سریال فرندز

اصـطلاح: What it takes

معنی اصطـلاح: قابلیت یا عرضه کاری را داشتن/ باعث چیزی شدن

مـثال: .She’s pretty talented,I think she might have what it takes to make it in acting career

ترجمه: او خیلی با استعداد است، فکر میکنم قابلیت وارد شدن به حرفه بازیگری را دارد.

لیست اصطلاحات سریال فرندز

اصـطلاح: Sell someone out

معنی اصطـلاح: کسی را قال گذاشتن/ به کسی خیانت کردن/ کسی را لو دادن

مثال: .He sold out the others to the police so that he would avoid jail time

ترجمه: او بقیه را به پلیس لو داد تا زندان نرود. 

خب به انتهای قسمت هستم از آموزش زبان با فرندز رسیدیم، امیدوارم که تا اینجا از مطالب استفاده برده باشید. هر انتقاد، نظر و پیشنهادی دارید، برای ما بنویسید. 

راستی! تلگرام چ یاب رو برای مطلع شدن از آخرین تخفیف ها و دوره های آموزشی ما دنبال کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
Scroll to Top