انگلیسی با فرندز (بخش ۱۵)

انگلیسی با فرندز

دراین پست هم مثل پست های قبل قرار است علاوه بر دیدن اسکرین‌شات‌هایی از سریال فرندز که درآن یک اصطلاح انگلیسی روزمره به کاربرده شده، به همراه ترجمه آن و نحوه‌ی استفاده از آن در جمله‌سازی آشنا بشویم. مثال‌ها در یادگیری زبان خیلی کمک‌بخش هستند پس اگر در فهم اصطلاحی مشکل داشتید حتما مثال مربوط به آن‌، که در زیر معنی هر اصطلاح آورده شده است، را نیز بخوانید. با قسمت ۱۵ از سری آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز همراه ما باشید…

فصل پنجم فرندز – قسمت پنجم

فرندز

اصطلـاح: Speak ill of the dead

معنی اصطلاح: پشت سر مرده حرف بد زدن (که طبیعتا کاری خوبی نیست.)

مـثال: .I know he wasn’t a nice man but don’t speak ill of the dead

دوره های اموزشی برنامه نویسی

ترجـمه: میدانم مرد خوبی نبود ولی پست سر مرده حرف بد نزن.  

فصل پنجم فرندز – قسمت ششم

اصطلاحات فرندز

اصـطلاح: Seeing eye dog

معنی اصطـلاح: سگ‌هایی که آموزش دیده‌اند تا به افراد نابینا کمک کنند

مثـال: .We just bought a seeing eye dog for her to walk in the street

ترجمه: برایش یک سگ کمک نابینایان خریدیم تا بتواند در خیابان راه برود.  

pdf سریال فرندز

اصطلـاح: A lot balls in the air

معنی اصطلاح: چندین کار را همزمان انجام دادن (برگرفته شده از عمل تردستی با چند توپ در هوا)

مثال: .Between working, taking classes, and spending time with my family, I just have a lot balls in the air right now

ترجمـه: کارکردن، کلاس رفتن، وقت گذراندن با خانواده؛ دارم چند کار را با هم انجام میدهم.  

آموزش زبان انگلیسی

  اصـطلاح: Flip out 

معنی اصطـلاح: از کوره در رفتن

مـثال: .My mom would flip out if she know that we burned the dinner

ترجـمه: مادرم اگر بفهمد که شام را سوزاندیم حتما از کوره در میرود.  

کتاب اصطلاحات سریال فرندز را می‌توانید از اینجا دانلود کنید:

آموزش زبان

اصطلـاح: Mind

معنی اصطلاح: (در جملات با معنی منفی) ناراحت شدن/ اهمیت دادن

مـثال: .Do you mind if i close the window? I’m kinda cold

ترجمه: ناراحت نمیشوی (ایرادی ندارد) من پنجره را ببندم؟ یه جورایی سردم شده است.  

فصل پنجم فرندز – قسمت هفتم

آموزش انگلیسی

  اصـطلاح: Knock yourself out

معنی اصطـلاح: راحت باش/ برو حالش را ببر (هم معنی Go nuts)

مثـال: “.Can I get something from your refrigerator?” “sure.knock yourself out

ترجمه: “میتونم از یخچالت چیزی بردارم؟” “حتما. راحت باش.”

انگلیسی همراه با فرندز

اصطلـاح: The ball is in someone’s court

معنی اصطلاح: توپ در زمین حریف است/ من دیگر مسئولیتی ندارم و مسئولیت با دیگری است/ دیگری باید تصمیم بگیرد (این اصطلاح از بازی تنیس گرفته شده است)

مثال: .Which direction will you go from here? The ball is in your court

ترجمه: ازینجا به بعد باید کدام سمتی برویم؟ تصمیم با تو است.  

انگلیسی با friends

اصطلـاح: Hold out

معنی اصطلاح: طاقت آوردن

مثال: .I can’t hold out for too long under water

ترجمه: من نمیتونم زیاد زیر آب طاقت بیاورم.  

اصطلاحات سریال فرندز pdf

  اصـطلاح: Back on feet

معنی اصطـلاح: سرپای خود ایستادن

مـثال: .Now that I’ve paid off my credit card debt, I’m finally back on my feet

ترجمه: حالا که تمام قرض‌‌هایم را داده‌ام، بالاخره سر پای خودم ایستاده‌ام.  

فصل پنجم فرندز – قسمت هشتم

آموزش زبان انگلیسی با فرندز

اصـطلاح: For crying out loud

معنی اصطـلاح: (معادل For god’s sake : محض رضای خدا) اصطلاحی برای ابراز ناراحتی و تعجب

مثال: !Oh for crying out loud, get off the computer

ترجمه: محض رضای خدا از پای کامپیوتر بلند شو!  

اصطلاحات سریال فرندز pdf

اصـطلاح: Nice try

معنی اصطـلاح: تلاش خوبی بود (برخی مواقع به صورت کنایه استفاده میشود..)

مثال: !You wanted to scare me huh? Nice try! Next time make sure I don’t see your feet under the desk

ترجمه: میخواستی مرا بترسانی نه؟ تلاش خوبی بود! دفعه بعد مطمئن شو پاهایت را از زیر میز نمیبینم!  

فصل پنجم فرندز – قسمت نهم

آموزش زبان انگلیسی

اصـطلاح: Drop

معنی اصطـلاح: کوتاه آمدن/ تمام کردن یا رها کردن بحثی یا کاری

مثال: .I’m going to drop yoga and do aerobics instead

ترجمه: میخواهم یوگا را رها کنم و به جایش ایروبیک انجام دهم.

این قسمت از آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز نیز به پایان رسید. امیدوارم تا اینجای کار از دوره آموزشی انگلیسی با فرندز نهایت استفاده را برده باشید. اگر نظر، انتقاد و یا پیشنهادی دارید در قسمت نظرات برای ما بنویسید.

راستی! تلگرام چ یاب رو برای باخبر شدن از آخرین دوره‌های آموزشی و تخفیف‌ها، دنبال کنید.

لیسانس مهندسی کامپیوتر 💻| علاقه مند به دیزاین 🎨، فیلم🎬، کتاب 📚و موسیقی 🎵