آموزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاستریتور

آموزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاستریتور

در آموزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاستریتور قصد داریم کاراکتر فلت سطل رنگ را آموزش دهیم. در ابتدای این آموزش، فیلم کامل آموزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاستریتور را قرار داده‌ایم تا ببینید و استفاده کنید. در ادامه‌ی آموزش، برای طراحی کاراکتر فلت در ایلاستریتور می‌توانید قدم به قدم همراه با تصاویر پیش بروید و کاراکتر خود را طراحی کنید.

ویدیو کامل آموزش طراحی کاراکتر فلت سطل رنگ در ایلاستریتور

موارد لازم برای طراحی کاراکتر فلت سطل رنگ در ایلاستریتور

نرم افزار : Adobe illustrator
درجه سختی : آسان
نوع آموزش : کاربردی
مدت زمان تخمین زده شده : ۱۲ دقیقه

مراحل طراحی کاراکتر فلت سطل رنگ در ایلاستریتور

در قدم های پیش رو به طراحی کاراکتر فلت در ایلاستریتور پرداخته‌ایم.

قدم ۱

دوره های اموزشی برنامه نویسی

برای ساخت بدنه‌ی اصلی سطل رنگ، یک مربع با لبه گرد با ابعاد زیر ایجاد کنید. برای این کار، پس از انتخاب ابزار (Rounded rectangle tool) روی صفحه کلیک کنید تا پنجره این ابزار برای شما باز شود.


آموزش طراحـی کـاراکتر فلـت در ایلاستریتور

قدم ۲

گوشه‌های مربع ایجاد شده را به دلخواه گرد کنید. سپس یک مستطیل با لبه‌های گرد مانند قبل ایجاد کنید. این مسطیل را بالای مربع ایجاد شده از قبل بگذارید. با استفاده از کلید میانبر (V) هردو شکل ایجاد شده را انتخاب کنید سپس از پنجره (Align) گزینه‌ی (Horizontal align center) را انتخاب کنید.

آموزش طـراحی کاراکـتـر فلت در ایلاستریتور

قدم ۳

برای ساخت دسته‌ی سطل، ابزار () را انتخاب کنید. سپس موس را روی مرکز مستطیل ایجاد شده از مرحله قبل قرار دهید. کلیدهای (shift+Alt) را هم‌زمان انتخاب کنید. سپس یک دایره رسم کنید. کلید (shift) باعث می‌شود یک دایره با قطرهای برابر ایجاد شود. کلید (َمف) هم این امکان را به وجود می‌آورد که دایره دقیقا از مرکز مستطیل ایجاد شود.

آموزش طـراحی کاراکـتر فلت در اسلایتریتور

قدم ۴

با استفاده از کلید میانبر (V) روی دایره کلیک کنید و از با استفاده از کلید میانبر (shift+X) دایره را  توخالی کرده و فقط Border آن را نگه می‌داریم. سپس از قسمت Stroke اندازه آن را به ۲۰ تغییر می‌دهیم. در ادامه با استفاده از کلید میانبر (A) روی راس پایینی دایره کلیک کرده و آن راس را حذف می‌کنیم. با این کار یک نیم دایره خواهیم داشت.

آمـوزش طـراحی کاراکتـر فلت در ایلاستریتـور

طراحی رنگ بیرون ریخته از کاراکتر سطل رنگ

قدم ۱

در این قدم می‌خواهیم رنگ ریخته به بیرون سطل را طراحی کنیم. برای این کار از لبه‌ی مستطیل بالایی سه مستیل با عرض یکسان اما طول متفاوت ایجاد کنید. می‌توانید اولین مستطیل را ایجاد کنید سپس با استفاده از کلید میانبر (V) و نگهداشتن (Alt) از آن کپی ایجاد کنید.

آمـوزش طراحی کاراکتـر فلـت

قدم ۲

با استفاده از کلید میانبر (A) راس سمت چپ قسمت پایینی مستطیل ایجاد شده در سمت چپ را انتخاب کنید. سپس با استفاده از (shift) راس سمت راستی آن را نیز انتخاب کنید. در نهایت این دو راس را تا انتها گرد کنید. برای اولین مستطیل ایجاد شده هم می‌توانید این روش را انتخاب کنید. اما در قدم بعد روش دیگری برای این کار را ارائه خواهیم کرد.

آمـوزش طـراحی کاراکتر فلت در ایلـاستـریتور

قدم ۳

یک دایره را درست از راس پایین و سمت چپ اولین مستطیل با نگهداشتن (shift) ایجاد کنید. دقت کنید که این دایره تماما باید داخل مستطیل قرار بگیرد و از آن بیرون نزند. پس از این کار، کلید میانبر (Shift+M) یا ابزار (shape Builder) را انتخاب کنید. با استفاده از نگهداشتن (Alt) می‌توانید قسمتهای اضافی از شکل را حذف کنید. این ابزار بسیااااار کارآمد است!

آمــوزش طـراحی کـاراکتر فلت در ایـلاستـریتور

قدم ۴

از دایره ایجاد شده در مرحله قبل یک کپی ایجاد کنید. سپس این کپی را روی مستطیل وسطی قرار دهید. این بار باید هم دایره و هم ناحیه‌های اضافی از پایین مستطیل را حذف کنید. در نهایت شکلی مانند زیر ایجاد خواهد شد.

آمــوزش طـراحی کـاراکتر فلت در ایلاستـریتور

قدم ۵

دوباره از دایره کپی گرفته و در سمت چپ آخرین مستطیل قرار می‌دهیم. این بار با استفاده از کلید میانبر (V)  و نگهداشتن (shift) مستطیل زیرین و دایره و تمام مستطیلهای کوچک را انتخاب می‌کنیم. دقت کنید که مربع یا بدنه اصلی سطل رنگ را انتخاب نکنید. سپس با استفاده از  ابزار (shape Builder) قسمتی از پشت دایره را به طرح خود اضافه می‌کنیم. این کار را برای سمت راست رنگ ریخته شده هم انجام دهید. سپس تمام این قستمهای مربوط به رنگ ریخته شده را انتخاب کنید و از ابزار (Pathfinder) گزینه (Unit) را انتخاب کنید تا با هم مرج شوند.

آموزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاستریتور

طراحی گونه‌ی کاراکتر

در این قدم می‌خواهیم تا چهره‌ای برای کاراکتر سطل رنگ خود بسازیم. پس با استفاده از ابزار (Ellipse) یک دایره با اندازه ۴۳*۴۳ می‌سازیم. و در دو طرف کاراکتر قرار می‌دهیم.

آمـوزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاسـتریتـور

طراحی دهان کاراکتر

برای طراحی دهان کاراکتر یک دایره ایجاد کنید. راس بالایی را با استفاده از ابزار (A) از دایره حذف کنید. یک  دایره دیگر ایجاد کنید و پایین و داخل نیم دایره قبل قرار دهید. با استفاده از کلید میانبر (shift+M) قسمت اضافی را حذف کنید تا شکلی مانند زیر داشته باشید.

آمـوزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاسـتریتور

طراحی چشم کاراکتر

برای طراحی چشم‌های کاراکتر یک دایره با اندازه ۴۶*۴۶ ایجاد کنید. کلید میانبر (shift+X) را بزنید تا رنگ آن به Border تبدیل شود. راس پایین دایره را با استفاده از (A) انتخاب و حذف کنید تا نیم دایره داشته باشید. کلید (V) را بزنید سپس روی چشم کاراکتر کلیک کنید. از تولبار بالا از پنجره (Brush Definition) براشی گرد را انتخاب کنید. تا لبه‌های چشم گرد شود. از یک چشم کاراکتر کپی گرفته و در سمت دیگر کاراکتر هم قرار دهید.

آمـوزش طراحی کاراکـتر فلـت در ایلاستـریتور

طراحی دست و پای کاراکتر

ابزار (Ellipse ) را انتخاب کنید. از نقطه انتهایی مربع یا بدنه کاراکتر سطل رنگ با نگهداشتن (shift+alt) یک دایره ایجاد کنید. مانند طراحی چشم کاراکتر عمل کنید. اما این بار ضخامت Border را در ابزار (Stroke) باید بیشتر کنید. پا را درست در وسط مربع قرار دهید. سپس از آن کپی گرفته، کمی سایز آن را بزرگ‌تر کنید. سپس به قسمتی بالاتر انتقال دهید.

آمـوزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاسـتریتور

تبدیل دسته و دست و پای کاراکتر سطل به Shape

همانطور که می‌دانید، دسته و دست و پای کاراکتر سطل رنگ Border هستند. برای این که تبدیل به shape شوند، هر سه را انتخاب کنید. سپس به مسیر (Object->Expand Appearance) بروید. حال هرسه تبدیل به shape شده اند و کار با آنها راحت تر است.

ایجاد سایه برای کاراکتر

قدم ۱

یک مستطیل هم‌رنگ با پای کاراکتر ایجاد کنید. آن را مانند شکل زیر درست در قسمت زیرین مربع قرار دهید.

آموزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاستریتور

قدم ۲

روی مستطیل ایجاد شده کلیک کنید. از  پنجره (Transparency) گزینه (Blending Mode) را انتخاب کنید. سپس (Multiply) را انتخاب کنید و (Opacity) را روی ۵۰% بگذارید. سپس با استفاده از ابزار (Shape Builder) قسمتهای اضافی را حذف کنید.

آموزش طـراحی کاراکـتر فلت در ایلاستریتور

قدم ۳

برای دستهای کاراکتر هم همین کار را انجام دهید. با این تفاوت که برای هر دست به صورت جدا یک مستطیل باریک ایجاد کنید. سپس همان مراحل قدم قبل را تکرار کنید. کاراکتر شما باید به صورت زیر درآمده باشد.

آموزش طـراحـی کاراکتـر فلت در ایلاستریتور

ایجاد ستاره

برای ایجاد ستاره‌ای با ۴ راس ابزار (Star Tool) را انتخاب کنید سپس در پنجره باز شده اعداد زیر را وارد کنید.

Radius 1 : 19px
Radius 2 : 50px
Points : 4

آمـوزش طراحـی کاراکتـر فلـت در ایلاستـریتور

خب طراحی کاراکتر فلت سطل رنگ به اتمام رسید! امیدواریم این آموزش برای شما مفید بوده باشد. شما می‌توانید کاراکترهای دیگری را به همین ترتیب طراحی کنید و تمرین کنید. همچنین فیلم کامل آموزش طراحی کاراکتر فلت در ایلاستریتور را می‌توانید در ابتدای صفحه ببینید و استفاده کنید.

راستی!
برای مطلع شدن از آخرین اخبار و آموزش‌ها می‌تونید در کانال تلگرام چ‌یاب عضو بشید!

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید
Scroll to Top