انگلیسی با فرندز (بخش ۲۲)

انگلیسی با فرندز

دراین پست هم مثل پست های قبل قرار است علاوه بر دیدن اسکرین‌شات‌هایی از سریال فرندز که درآن یک اصطلاح انگلیسی روزمره به کاربرده شده، به همراه ترجمه آن و نحوه‌ی استفاده از آن در جمله‌سازی آشنا بشویم.
مثال‌ها در یادگیری زبان خیلی کمک‌بخش هستند پس اگر در فهم اصطلاحی مشکل داشتید حتما مثال مربوط به آن‌، که در زیر معنی هر اصطلاح آورده شده است، را نیز بخوانید.
ابتدا سعی کنید خودتان مثال را ترجمه کنید و سپس جواب خود را با ترجمه مقایسه کنید و ببینید که چقدر پیشرفت داشته‌اید.

 

فصل هشتم فرندز – قسمت پنجم

 

اصطلـاح: Stay put

معنی اصطلاح: جم نخوردن/ سر جای خود ماندن/ آب از آب تکان نخوردن

مـثال: .Just stay put with the suitcases, while I go and find a cab

ترجمه : با چمدان ها سر جایت بمان تا من بروم تاکسی گیر بیاورم.

 

فصل هشتم فرندز – قسمت نهم

 

اصـطلاح: (.Rest in peace (R.I.P

معنی اصطـلاح: خدا رحمتش کند

مثـال: .The late mr. smith was a very good man. May he rest in peace

ترجمه : مرحوم آقای اسمیت مرد بسیار خوبی بود. خدا رحمتش کند.

 

فصل هشتم فرندز – قسمت یازدهم

 

اصـطلاح: Closed book  

معنی اصطـلاح: مثل یک کتاب بسته/ مبهم بودن/ نامعلوم و نامشخص بودن

مـثال: .I can never know what she’s thinking about, she’s like a closed book

ترجمه : هیچ وقت نمیتوانم بفهمم دارد به چه چیزی فکر میکند، او مثل یک کتاب بسته مبهم و نامعلوم است.

 

توضیحات تکمیلی:  برعکس این اصطلاح، همانطور که ممکن است حدس زده باشید، Open book است به معنی کتاب باز و کسی یا چیزی که کامل مشخص است و همه چیز را درباره‌ی او یا آن میشود فهمید.

 

اصـطلاح: Talk someone into a corner

معنی اصطـلاح: با صحبت کردن کسی را در شرایطی که هیج حق انتخابی ندارد قرار دادن

مثـال: .I didn’t agree to that project but my boss talked me into the corner

ترجمه : من با آن پروژه موافق نبودم ولی رئیسم با حرف زدن برای من چاره‌ای نگذاشت.

 

فصل هشتم فرندز – قسمت دوازدهم

 

اصطلـاح: Standup person

معنی اصطلاح: فردی قابل اعتماد،صادق، وفادار و قوی (به طور کلی همه چیز تمام!)

مثال: .I think you can trust him,he looks like a standup guy

ترجمه : به نظرم میتوانی به اون اعتماد کنی، قابل اعتماد و وفادار به نظر میرسد.

 

اصـطلاح: Come at a price

معنی اصطـلاح: گران تمام شدن

مـثال: .That skateboard jump sure came at a price, now that you have two broken legs

ترجمه : آن پرش اسکیت برد برایت گران تمام شد حالا که دو پایت شکسته است.

 

اصـطلاح: On fire

معنی اصطـلاح: وقتی کسی یا چیزی غیرقابل جلوگیری است و هرکاری بخواهد میکند (معمولا کارهای بزرگ و شگفت انگیز)

مثال: .The team has been on fire lately, winning ۱۱ of its last ۱۲ games

ترجمه : تیم، اخیرا کارشان حرف نداشت و از ۱۲ بازی اخیر ۱۱ بازی را بردند.

 

کامنت

 

فصل هشتم فرندز – قسمت چهاردهم

 

اصـطلاح: (Potato, Potahto (Tomato,Tomahto

معنی اصطـلاح: (هر دو کلمه به معنی سیب زمینی هستند ولی متفاوت تلفظ میشوند و وقتی استفاده میشود که دو چیز از لحاظ ظاهری یا شنیداری متفاوت اند ولی معنی یکسانی دارند) چه فرقی میکند؟/ دوتای آنها یک چیز هستند

مثال: !Don’t call me a liar  -I didn’t call you liar I just said you lie a lot – potato,potahto

ترجمه : به من نگو دروغگو   -من به تو نگفتم دروغگو، فقط گفتم تو زیاد دروغ میگویی  -جفتش یکی است!

 

اصطلـاح: Run a tight ship

معنی اصطلاح: با وضع قوانین و سخت‌گیری همه چیز را تحت کنترل داشتن

مـثال: .My boss sure ran a tight ship around here. The department has devolved into chaos without her leadership

ترجمه : رئیسم همه چیز را تحت کنترل دارد. این دپارتمان بدون رهبری او هرج و مرج میشود.

 

اصطلـاح: Off the top of my head

معنی اصطلاح: اولین چیزی که به ذهنم رسید این است که …/ اگر بدون فکر بخواهم بگویم این است که…

مثال: .I don’t remember how many people where at the party but off the top of my head it was more than 50

ترجمه : نمیدانم چند نفر در مهمانی بودند ولی اگر همینطوری بخواهم بگویم باید بیشتر ۵۰ نفر بوده باشند

اشتراک با:
من رو با خبر کن!
guest
0 دیدگاه
Inline Feedbacks
مشاهده همه نظرات
0
میدونید که نظر شما برامون مهمه! برامون بنویسید ...x
()
x