تا ۵۰ هزارتومن تخفیف!

با شرکت در آزمونهای مختلف ما در قسمت چکاپ و به اشتراک گذاری صفحه نتایج خود و استفاده از هشتگ #چکاپ در شبکه‌های اجتماعی، به قید قرعه کارت هدیه به ارزش ۵۰ هزار تومن برای خرید از فروشگاه دریافت میکنید …

کتاب‌های الکترونیک