راه اندازی یک کسب و کار، عملی پر مخاطره است. اما ناامید نشوید؛ راه هایی ...

در این مقاله بررسی می‌کنیم که یک کارآفرین برای ایجاد یک کسب‌وکار موفق و دائمی ...

تعداد کسب و کار ها و به خصوص استارتاپ ها به طور عجیب و ویژه‌ای ...

هزاران چالش در کمین نشسته‌اند و کسب‌ و کارها و به خصوص استارتاپ ها نیز ...

مطمئنا در طی سالهای گذشته، بارها با کلمه “استارتاپ” برخورد کرده‌اید. از شبکه های اجتماعی ...