انگلیسی با فرندز- بخش ۳

انگلیسی با فرندز

به دومین قسمت از سری آموزش‌ های اصطلاحات زبان انگلیسی به‌همراه سریال محبوب فرندز در سایت چ‌یاب خوش آمدید. دراین پست هم، مانند بخش‌های گذشته، قسمت‌هایی از فصل اول فرندز را بررسی میکنیم و اصطلاحات بکار برده شده را به همراه ترجمه‌ی فارسی و مثالی از کاربرد آن را هم بررسی خواهیم کرد.

فصل اول – قسمت دوازدهم

اصطلاحات سریال فرندز pdf

اصطلاح : Big deal

معنی اصـطلاح: خب که چی

مثـال: !So you lost the game last night. Big deal

دوره های اموزشی برنامه نویسی

ترجمه: پس بازی دیشب را باختی، خب که چی! 

این اصطلاح معنی دیگری نیز دارد که در مثال زیر آن را توضیح میدهیم:

معنـی اصطـلاح: کار یا چیزی مهم

مثـال: .Today’s interview is a big deal for me

ترجمه: مصاحبه‌ی امروز واقعا برایم مهم است.

اصطلاحات سریال فرندز

اصطـلاح: Never mind

معنـی اصـطلاح: بیخیال/ مهم نیست

مثـال: .Never mind. I’ll just go buy milk by myself

ترجمه: بیخیال، خودم میرم شیر میخرم.  

فصل اول – قسمت سیزدهم

اصطلاحات سریال فرندز

اصطلاح : Keep an eye on someone

معنـی اصـطلاح: مراقب کسی بودن/  حواست به کسی بودن

مثـال: .Keep an eye on your brother while I’m out

ترجمه: وقتی من بیرونم مراقب برادرت باش.  

چگونه با سریال فرندز زبان یاد بگیریم

اصطلاح : Have the guts

معنـی اصـطلاح: جرئت یا عرضه کاری را داشتن/ دل کاری را داشتن

مثـال: .I didn’t have the guts to go bungee jumping

ترجمه: من دلِ رفتن به بانجی جامپینگ را نداشتم.  

فصل اول – قسمت چهاردهم

چگونه با سریال فرندز زبان یاد بگیریم

  اصطلاح : Way to go

معنـی اصـطلاح: امید دادن یا تشویق کردن کسی/ ابراز خوشحالی برای کسی

مثال: !I heard you girls won the contest. Way to go

ترجمه: شنیدم که شما دخترا مسابقه رو بردین. ایول آفرین!  

فصل اول – قسمت پانزدهم

کتاب سریال فرندز

اصطلاح : Stop by

معنـی اصـطلاح: سر زدن

مثال: .I was passing your house, so I thought I’d stop by

ترجمه: داشتم از کنار خونه‌تون رد می‌شدم گفتم یه سری بهت بزنم.

برای دانلود pdf لغات سریال فرندز ، محصول زیر را ببینید:

لغات سریال فرندز

اصطلاح : Cheer someone up

معنـی اصـطلاح: کسی را خوشحال کردن

مثال: .My friend was sick so I sent her some flowers to cheer her up

ترجمه: دوستم مریض بود پس براش گل فرستادم تا خوشحالش کنم.  

کتاب سریال فرندز

اصطلاح : Root for someone

معنـی اصـطلاح: حمایت کردن کسی/ تشویق کردن کسی

مثال: .I’m sure you’ll win. Everyone’s rooting for you

ترجمه: مطمئنم که برنده میشی. همه دارن تورو تشویق میکنن.  

فصل اول – قسمت شانزدهم

آموزش انگلیسی با سریال

اصطلاح : Look into something

معنی اصـطلاح: ته ‌توی چیزی را درآوردن/ راجع به چیزی تحقیق کردن

مثال: .I wrote a letter of complaint, and the police have promised to look into the matter

ترجمه: یک شکایت نامه نوشتم و پلیس قول داد که ته ‌توی قضیه را دربیاورد.  

کتاب سریال فرندز

اصطلاح : Screw something up

معنی اصـطلاح: کاری را خراب کردن/ کاری را اشتباه انجام دادن

مـثال: .My brother made a bad decision that screwed up his entire life

ترجمه: برادرم تصمیم بدی گرفت که با آن زندگی اش را تباه کرد.  

آموزش زبان انگلیسی

اصطلاح : Freak out

معنی اصـطلاح: وحشت کردن/ هول کردن

مثال: People just freaked out when they heard the news

ترجمه: مردم وقتی اخبار را شنیدند وحشت کردند.  

امیدوارم که از این بخش از آموزش لغات سریال فرندز استفاده برده باشید. اگر سوالی دارید حتما در انتهای پست بنویسید. همچنین منتظر انتقادات، پیشنهادات و نظرات شما عزیزان هستیم.

راستی! تلگرام چ یاب رو برای با خبر شدن از آخرین دوره‌ها و تخفیف های ما دنبال کنید.

لیسانس مهندسی کامپیوتر 💻| علاقه مند به دیزاین 🎨، فیلم🎬، کتاب 📚و موسیقی 🎵