انگلیسی با فرندز (بخش ۱۸)

زبان انگلیسی با فرندز

دراین پست هم مثل پست های قبل قرار است علاوه بر دیدن اسکرین‌شات‌هایی از سریال فرندز که درآن اصطلاحات انگلیسی روزمره به کاربرده شده، به همراه ترجمه آن و نحوه‌ی استفاده از آن در جمله‌سازی آشنا بشویم. مثال‌ها در یادگیری زبان خیلی کمک‌بخش هستند پس اگر در فهم اصطلاحی مشکل داشتید حتما مثال مربوط به آن‌، که در زیر معنی هر اصطلاح آورده شده است، را نیز بخوانید. ابتدا سعی کنید خودتان مثال را ترجمه کنید و سپس جواب خود را با ترجمه مقایسه کنید و ببینید که چقدر پیشرفت داشته‌اید. با قسمت ۱۸ از سری آموزش زبان انگلیسی با سریال فرندز همراه ما باشید…

فصل ششم فرندز – قسمت دهم

فرندز

  اصطلـاح: Win someone over

معنی اصطلاح: اعتماد و علاقه کسی را جلب کردن

مـثال: .At first I didn’t like my new colleague but he won me over after some time

دوره های اموزشی برنامه نویسی

ترجمه : اولش از همکار جدیدم خوشم نمی‌آمد ولی بعد از مدتی او اعتماد و علاقه مرا جلب کرد

فصل ششم فرندز – قسمت یازدهم

فرندز

اصـطلاح: Neck and neck

معنی اصطـلاح: (معمولا در مسابقه یا رقابت) شانه به شانه بودن رقبا/ رقابت تنگاتنگ

مثـال: .Even till the last moments of the competition, both of them were neck and neck

ترجمه : حتی تا آخرین لحظات مسابقه رقابت بین هردوی آنها تنگاتنگ بود.

فرندز

اصطلـاح: Never hear the end of something

معنی اصطلاح: چیزی را تا ابد تکرار کردن/ ول نکردن چیزی

مثال: !I let him win one time at a game of chess and now I never hear the end of it

ترجمه : یک بار گذاشتم در شطرنج مرا ببرد ولی هنوز هم مرا ول نکرده است!

فرندز

اصـطلاح: One-of-a-kind 

معنی اصطـلاح: منحصر به فرد/ بی همتا

مـثال: .In cinema world, Alfred Hitchcock is really one-of-a-kind

ترجمه : در دنیای سینما، آلفرد هیچکاک واقعا منحصر به فرد است.

کتاب اصطلاحات انگلیسی سریال فرندز را به صورت pdf از اینجا تهیه کنید:

فصل ششم فرندز – قسمت دوازدهم

تصاویر سریال فرندز

اصطلـاح: Come in handy

معنی اصطلاح: بدرد بخور

مـثال: .My mother never throws anything out because she thinks they might come in handy someday

ترجمه : مادرم هیچ وقت چیزی را دور نمیریزد چون فکر میکند ممکن است روزی بدرد بخورند

تصاویر سریال فرندز

اصـطلاح: Something goes a long way

معنی اصطـلاح: برای بدست آوردن و موفق شدن در چیزی بدرد بخور بودن مثـال: .A smile goes a long way in interviews

ترجمه : لبخند همیشه (برای موفق شدن) در مصاحبه‌ها بدرد بخور است.

فصل ششم فرندز – قسمت سیزدهم

آموزش زبان با سریال فرندز

اصطلـاح: Rock bottom

معنی اصطلاح: ته خط/ حداقل چیزی (هم معنی Bottom line)

مثال: .The team really hit rock bottom, losing 12 games in a row

ترجمه : تیم، بعد از باختن ۱۲ بازی متوالی، واقعا به ته خط رسیدند.

فصل ششم فرندز – قسمت چهاردهم

آموزش زبان با سریال فرندز

اصـطلاح: Hit it off 

معنی اصطـلاح: گرم گرفتن/ اخت شدن/ دوست و صمیمی شدن

مـثال: .We had similar ideas about the movie, and the two of us hit it off right away

ترجمه : هر دوی ما ایده‌های مشابهی راجع به فیلم داشتیم برای همین بسرعت با هم گرم گرفتیم.

آموزش زبان با سریال فرندز

  اصـطلاح: Choke up

معنی اصطـلاح: بغض کردن

مثال: .Talking about his childhood always get him choked up because he lost his mother then

ترجمه : حرف زدن راجع به کودکی‌اش همیشه باعث می‌شود که بغض کند زیرا مادرش را موقع از دست داده است.

آموزش زبان انگلیسی

اصـطلاح: Get back at someone

معنی اصطـلاح: تلافی کردن/ حال کسی را گرفتن

مثال: .After he lost his job, he vowed that he would find a way to get back at his old boss

ترجمه : بعد از اینکه شغلش را از دست داد، قسم خورد که تلافی اش را سر رئیس قبلی اش دربیاورد.

فصل ششم فرندز – قسمت پانزدهم

اصطلاحات انگلیسی با فرندز

اصطلـاح: Low-key

معنی اصطلاح: ساکت و آرام/ خونسرد/ ساده/ مخفیانه/ بدون هیاهو و جنجال

مثال: .Don’t shout out my name, I want to be low-key

ترجمه : اسمم را فریاد نزن، میخواهم ساده و بی هیاهو باشم.

اصطلاحات انگلیسی

اصـطلاح: Run into someone

معنی اصطـلاح: اتفاقی به کسی برخوردن یا مواجه شدن

مثال: .I ran into my high school’s teacher at the supermarket last night. He even remembered my name

ترجمه : دیشب در سوپرمارکت به معلم دبیرستانم برخوردم. اون حتی اسم مرا یادش بود.

این قسمت از آموزش اصطلاحات انگلیسی فرندز نیز به پایان رسید، امیدوارم که از مطالعه‌ی این دوره‌ی آموزش نهایت استفاده را برده باشید. همچنین خوشحال می‌شویم نظرات، انتقادات و پیشنهادات خود را برای ما بنویسید…

راستی! تلگرام چ یاب رو برای با خبر شدن از آخرین تخفیف‌ها و دوره‌های آموزشی ما دنبال کنید.

لیسانس مهندسی کامپیوتر 💻| علاقه مند به دیزاین 🎨، فیلم🎬، کتاب 📚و موسیقی 🎵